OM OSS
 MOTOCROSS INFO
 AKTIVITETSKALENDER
 TRENINGSINFO
 TERMINLISTE
 BLI MEDLEM
 FØRERGALLERI
 BILDE- VIDEOGALLERI
 GJESTEBOK
 LINKER
 SPONSORER - PARTNERE
 KONTAKTINFO
 ARKIV OG SØK

 TILSLUTTEDE FORBUND


Bursdager:

 
 

 

 

 

 

 
 19.03.2011

Toppidrettsgymnaset har skapt nye muligheter for
motocrossmiljøet

Norges Toppidrettsgymnas NTG Motocross Bærum har skapt nye muligheter for motocrossmiljøet - noe som gir motivasjon til god innsats, også på skolebenken.


Motocross egen gren
Motocross har vært egen gren ved NTG i Bærum siden 1993, og er Norges Motorsportforbunds prioriterte satsningsområde.

Personlig oppfølging
Samlinger i inn- og utland
Helhetlig skole / idrett
Egen fysioterapeut
Samarbeid Olympiatoppen
Topp treningsmuligheter


Faktorer som vektlegges
og som blir vurdert nøye ved opptak:

I tillegg til motocross ferdigheter, og fysiske egenskaper (Utholdenhet, Styrke, Koordinasjon) vil vi vektlegge følgende personlige egenskaper ved utvelgelse av søkere; mental robusthet, ydmykhet, målrettethet, jobbe i team, selvbilde og arbeidsmoral. Dette er egenskaper vi mener er viktige for å lykkes som toppidrettsutøver. Flere av disse egenskapene kan trenes på, samt at de vil kunne stimuleres frem av miljø og vi ønsker utøverne som er motivert til å delta i et miljø med fokus på å utvikle disse.

Mental robusthet
Motocross er en mentalt krevende idrett der man er satt til å prestere under til dels ekstreme forhold. Tøffe baner krever mot og evne til å pushe sine egne grenser både fysisk og psykisk. Det å kunne flytte slike grenser må ikke forveksles med dumdristighet, men et nøkternt forhold til det å kjenne seg selv og de mulighetene som ligger i ens egne kvaliteter. Evnen til å fokusere og konsentrere seg for å få ut sitt potensial der og da er en egenskap som i stor grad kan trenes opp og ved å bruke ulike teknikker. Vi har her valgt å legge denne inn som en personlig egenskap.
Denne egenskapen kaller vi mental robusthet.

Ydmykhet
Motocross er en idrett som krever mye av en utøver. Fysiske, tekniske og mentale krav er store og krever mye. For å kunne utvikle seg i en slik kompleks sammenheng vil det være nødvendig å være ydmyk i forhold til andres erfaringer. En slik ydmykhet bør komme til uttrykk ved at man er søkende i forhold til andres kompetanse og nysgjerrig i forhold til å prøve å lære nye ting. En slik ydmykhet vil være nødvendig ovenfor trenere, ledere og andre utøvere.
Ydmykhet kan også brukes som et begrep i forhold til å ha respekt for den jobben som skal gjøres i forhold til å utvikles seg til en toppmotocross utøver.
Vi kaller denne egenskapen ydmykhet.

Målrettethet
Skal en utøver kunne prestere som toppidrettsutøver vil det være nødvendig med evne til å sette seg mål. Målene må være realistiske og ses i sammenheng med den fasen en utøver er i. Det å kunne opptre målrettet innebærer også at utøveren må evne å ta ansvar for sin egen utvikling. For å kunne gjøre dette må utøveren ha evnen til å opptre selvstendig uavhengig av trenere, foreldre eller andre støttepersoner. En slik selvstendighet skal sikre at vi får utøvere som evner å gjøre seg sine egne betraktninger i forhold til ulike valg.
Vi kaller denne egenskapen målrettethet.

Jobbe i team
I en individuell idrett som motocross er det også viktig å kunne jobbe i ett team. Både i ett treningsmiljø og på den profesjonelle arenaen. I en slik sammenheng kan det påstås at utøvernes prestasjoner vel så ofte blir et resultat av det miljøet vedkommende opererer i, som av enkeltindividets egenskaper og trenerens evne til tilrettelegging og støtte. Det vil være av betydning at utøverne har sosiale egenskaper som gjør de i stand til å operere som en lagspiller og vi vil derfor ta hensyn til dette i vår utvelgelse av utøvere.
En god teamspiller kjennetegnes av at de er konstruktive og støttende i forhold til sine omgivelser og er lojal mot teamets verdier og normer innenfor rammen av hva som skal til for selv å prestere. Dette innebærer videre at utøverne må ha respekt for individuelle forskjeller, ha evne til å kunne glede seg på vegne av andre osv. For å bli karakterisert som en teamspiller vil det være viktig å kunne gi av seg selv innenfor teamets rammer. Erkjennelsen av at utøveren lettere kan nå sine mål ved å opptre som teamspiller er sentral i denne sammenhengen.
Vi kaller denne egenskapen Jobbe i team.

Selvbilde
Vi ønsker utøvere som har et realistisk og godt selvbilde. I dette legger vi at utøverne skal ha et bevisst forhold til hvilke behov og krav som må stilles, både til seg selv og til sine omgivelser. Et sterkt selvbilde skal sikre at utøveren evner, når det kreves, å sette sine egne behov foran andres for å få ut sitt potensial. Dette forholdet kan komme i konflikt med ønsket om å skape teamspillere. Utfordringen blir med andre ord å kunne balansere mellom det å være en konstruktiv teamspiller og å være kynisk i forhold til prioritering av egne behov.
Et godt selvbilde handler også om å ha et realistisk forhold til sine egne styrker og svakheter og en forståelse av hva dette innebærer i forhold til arbeid og prioriteringer.
I et godt selvbilde har vi også vektlagt evnen til å tenke positivt. I dette ligger en generell evne til å se muligheter framfor begrensninger og sette fokus på de ting den enkelte selv kan gjøre noe med.
Vi kaller denne egenskapen selvbilde.

Arbeidsmoral
Sist, men ikke minst vil det være avgjørende at det arbeidet som er påkrevd virkelig blir lagt ned. Disiplin og arbeidsmoral vil være avgjørende egenskaper for å kunne leve livet som toppmotocross utøver. Mange ting må forsakes og det vil være viktig at vi plukker ut utøvere som er villig til å gjøre de nødvendige prioriteringene.
Vi kaller denne egenskapen arbeidsmoral.

For utfyllende informasjon om Norges Toppidrettsgymnas gå inn på www.ntg.no og velg motocross.

NTG Motocross
Bærum


Linker:

NMF - Norges Motorsportforbund
NTG - Norges Toppidrettsgymnas
NTG - Motocross Bærum

 

 
   

 

   
           

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20©07 - 20©12 Norsk Motor Klubb Harstad

Hosting/Drift: Webteamet.no