OM OSS
 MOTOCROSS INFO
 AKTIVITETSKALENDER
 TRENINGSINFO
 TERMINLISTE
 BLI MEDLEM
 FØRERGALLERI
 BILDE- VIDEOGALLERI
 GJESTEBOK
 LINKER
 SPONSORER - PARTNERE
 KONTAKTINFO
 ARKIV OG SØK

 TILSLUTTEDE FORBUND


Bursdager:

 
 

 

 

 

 
 
Bli medlem i NMK Harstad

Meld deg inn her
Fyll i skjemaet som kommer opp og velg "NMK Harstad" under LOKAL KLUBB
Les dette før innmelding
 
     
 

Medlemstyper og
kontingent

2018 - oppgitt pr. år

 
       
   

Senior kr. 550,-

 
  fra og med det året du fyller 18 år  
  er grunnlag for lisens i NMF og NBF  
  gir deg rett til øvrige medlemsfordeler  
  gir deg stemmerett som delegat på
NMKs Landsmøte
 
  er grunnlag for at familiemedlemmer
kan tegne familiemedlemskap
 
       
    Pensjonist kr. 350,-  
  fra det år alminnelig pensjonsalder
starter (67 år)
 
       
    Junior kr. 350,-  
  til og med det året du fyller 17 år  
 

er grunnlag for lisens i NMF og NBF

 
  gir deg rett til øvrige medlemsfordeler  
  gir deg stemmerett i din lokale klubb
dersom du er over 15 år og har hatt
betalt medlemskap i minst en måned
 
       
    Familie kr. 350,-  
  skal knyttes til et senior- eller
juniormedlemskap, og er kun for
familiemedlemmer med samme
adresse som disse.
 
 

har samme stemmerett som et
alminnelig medlem

 
       
       
    Man er gjeldende medlem i NMK klubb
inntil man sier opp sitt medlemskap til
NMK sentralt på post@nmk.no eller tlf.
 
       

NMK Harstad er tilknyttet Norsk Motor Klubb (NMK)
som er den ledende organisasjonen innenfor motorsport
i Norge, landets desidert største og mest aktive
motorsportsorganisasjon. "NMK Familien" har mange
med motorsportsinteresse, og de lokale klubbene rundt i
Norge er de som arrangerer løp og treninger, forskjellige
mesterskap og cuper. Innsatsen for barn og unge er
hovedsatsingsområder.

Det gjøres en vanvittig stor og flott innsats i
"bilsportsfamilien". Viktigheten ved å være en familie gjør
det mye lettere å nå opp i de forskjellige forbund når vi
står sammen. Vi kan bruke medlemsmassen til å profilere
oss utad, knytte til oss samarbeidspartnere og utveksle
meninger og erfaringer.

Det er stor aktivitet i klubben for både små og store.
Medlemstallet for NMK Harstad er stigende og vi er pr.
2017 registrert med omtrent 200 medlemmer.

Spesielt hyggelig er tilbudet til unge som kanskje ikke
finner seg til rette i aktiviteter som andre idretter tilbyr.
NMK Harstad høster stor respekt for det arbeidet som
nedlegges for barn og unge, samt de voksne aktive i
klubben. Klubben har et høyt aktivitetsnivå og treffer alle
aldersgrupper og har mange konkrete planer fremover
som kommer alle medlemmene til gode.

NMK Harstad støttes av
Safe Community/Trygge Lokalsamfunn for den innsatsen
klubben gjør for voksne, barn og ungdom. NMK Harstad er
videre tilsluttet Norges Idrettsforbund og herunder
Harstad Idrettsråd.
Se Styre & Stell samt organisasjonskart

Vi setter pris på å ha deg som medlem i "familien",
og at vi sammen jobber under mottoene

"Best innen motorsport" og "Motorsport for alle"!

 

 

Meld deg inn her
Fyll i skjemaet som kommer opp og velg "NMK Harstad" under LOKAL KLUBB
Les dette før innmelding


KRAV OM MEDLEMSKAP for FORESATTE til barn/ungdom under 16 år:
INNEN GRENENE: MOTOCROSS / MINICROSS / ATV
Har man barn (junior) under 16 år som utøver gren tilknyttet NMF (eks. Minicross/Motocross)
må man som foresatt inneha et medlemskap i klubb (eks. NMK Harstad). Dette kan løses ved å
melde seg inn som familiemedlem (innehar alle de rettigheter et junior- eller seniormedlemskap har)
Man kan også kjøre på dette medlemskapet. Se lovverk/krav om ledsager på www.nmfsport.no

HUSK Å MELDE INN LEDSAGER/FORESATT ETTER DU HAR MELDT INN JUNIORMEDLEMMET.
 

 

 

 
 

     
           

 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20©07 - 20©12 Norsk Motor Klubb Harstad

Hosting/Drift: Webteamet.no